Lead generation Sendt

Omschrijving  

Voor Sendt heeft Ermmedia de technische koppelingen ontwikkeld. Dit hebben we o.a. gedaan met Laravel, Angular en de laatste technieken. Helaas i.v.m. privacy kan ik hier niet inhoudelijk op ingaan.

Portfolio Details